reference reference reference

Škoda Auto, a.s.

HOMOLOGACJA POJEDYNCZEGO ELEMENTU W METALOWEJ PODŁOGI SKLEPU

  • myBeDa

    Aby zapewnić poprawną aprobatę w tłoczeniu metali, należy od początku produkcji sprawdzić 1 lub 2 sztuki. Pracownicy mogą teraz korzystać z tabletu i intuicyjnie sprawdzać produkty dzięki modułowi myBeDa. Wszystkie pomiary są następnie dostępne w module Ordo, który zarządza obiegiem pracy i dystrybuuje zamówienia we właściwe miejsca.

Referencje

Czy chciałbyś podobne rozwiązania?

Klienci

Developed by
www.diribet.com