reference reference reference reference reference

Škoda Auto, a.s.
závod Mladá Boleslav

Rozsáhlý projekt, kde jsme naše moduly využili ve více provozech. Jedná se o provozy výroby motorů, převodovek, montáže náprav a v neposlední řadě také nové montáže na plug-in hybrid baterie, kde jsme poprvé nasadili náš modul křivky. A co se nejvíce povedlo?

 

 • Křivky

  Zajistili jsme sběr, vizualizaci a analýzu křivek ze šroubovacích procesů. Specialisté šroubování mají nyní možnost jednoduše nahlížet na křivky z utažení a zároveň systém zajišťuje indikaci alarmů v případě problému s utažením. Velkou přidanou hodnotou je také matematický výpočet svěrné síly spoje, která je vypočítaná přímo z dané křivky utažení. A jsme na to hrdí, protože jsme jedni z prvních, kdo bod reprezentující svěrnou sílu začal na křivce automaticky hledat.
 • Ordo

  Přehledná vizualizace uvolnění výroby pomohla zrychlit zásahy do výrobního procesu a zredukovat množství neshodných dílů.
 • Monitor

  Připravili jsme online přehled o všech měřeních na časové ose. Monitoring slouží pro podporu mistra, který na jednom místě vidí aktuální problémy s kvalitou dílů v jeho výrobním úseku.
 • Crustallus

  Modul výrazně zrychlil přístup k datům a vyhodnocení způsobilosti procesu. Papírové SPC karty byly zrušeny a s nimi také pracné ruční vyhodnocení. Vše jednoduše on-line a na pár kliknutí.

Reference

Chtěli byste podobné řešení?

Zákazníci

Developed by
www.diribet.com