reference reference reference reference reference

Alfmeier CZ s.r.o.

Velice pěkný a zdařilý projekt ve firmě Alfmeier CZ s.r.o. se zabývá výrobou komponentů pro fluidní systémy a komfortní sezení pro své zákazníky z automobilového průmyslu. Cílem projektu je automatický sběr dat ze strojů s velkým důrazem na čistá data bez jakýchkoliv vstupů operátorů, kteří by mohli data nějakým způsobem zkreslit. A víte co? Společně se nám to povedlo! Pomohli jsme firmě Alfmeier k transparentnosti výroby. Je připojeno kolem 100 PLC zařízení na konečných testech (EOL), tedy měřidla, která měří každý vyrobený kus na daných linkách (100% zkoušky). Díky online informacím z linky, vizualizačním panelům napříč výrobou a kvalitou dokázali pracovníci z Alfmeier zvýšit produktivitu výroby o 10 %! A co se ještě povedlo?

 

  • Monitor

    Ve výrobě je nasazeno několik velkých obrazovek, které ukazují aktuální stav linek. Sledujeme indikátory, jako jsou počet OK a NOK kusů, produktivita, kvalita, dostupnost, OEE. Jen díky zobrazení aktuálního stavu výroby spolu se stavem předchozích dvou směn dokázal systém pomoci ke zvýšení produktivity až o 10 %. Veškeré vizualizace je však možno flexibilně konfigurovat a byl využit i malý PC Raspberry, který rapidně snížil náklady na vizualizaci. Aktuální přehled stavu výroby je zajištěn také pro dvě základní vrstvy řízení. Základním stupněm je vizualizace stavu výroby pro mistry, kteří mohou ihned reagovat na problém ve výrobě. Dalším stupněm je pak řízení kvality, která může také ihned reagovat na problémy ve výrobě spojené s kvalitou a předcházet tak velkým ztrátám či zpětné kontrole výrobků.
  • Ordo

    Zajistili jsme efektivní sledování jednotlivých výrobních dávek na daných zařízeních. Lze přehledně sledovat a vyhledat dle ID výrobní dávky všechny vyrobené kusy a případné alarmy.
  • Lucra

    Modul Lucra je zde velkým pomocníkem pro dlouhodobé sledování různých KPI. Ať už se jedná o zmetkovitost nebo jednotlivé prvky OEE.

Reference

Chtěli byste podobné řešení?

Zákazníci

Developed by
www.diribet.com